CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2023)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696


Bộ luật, Luật, Pháp lệnh
Số hiệuNgày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu nội dung
1579/QĐ-TTg22/09/2021Quyết địnhQuyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
11/2021/NĐ-CP10/02/2021Nghị địnhQuy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
245/QĐ-CVHHCT25/10/2020Quyết địnhQuyết định ban hành Nội quy các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng; các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.
Quyết định 395/QĐ-CHHVN23/03/2020Thông tưVề việc công bố danh mục định kỳ khảo sát thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải chuyên dùng và vùng nước trước bến cảng.
Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT21/02/2020Thông tưThông tư Quy định vê tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo , huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT20/01/2020Thông tưQuy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Thông tư số 02/2020/TT-BTC06/01/2020Chỉ thịThông tư số 02/2020/TT-BTC
Thông tư số 90/2019/TT-BTC31/12/2019Chỉ thịThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng BTC
Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT 12/09/2019Chỉ thị THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT09/09/2019Nghị định THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN
Thông tư số 34/2019/TT-BGTVT 06/09/2019Chỉ thị THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT04/09/2019Thông tưThông tư Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải
Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT 11/03/2019Chỉ thị THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
Số: 159/2018/NĐ-CP28/11/2018Nghị định NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ VÙNG NƯỚC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Sô 54/2018/TT-BGTVT 14/11/2018Chỉ thị THÔNG TƯ BAN HÀNH BIỂU KHUNG GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU, DỊCH VỤ SỬ DỤNG CẦU, BẾN, PHAO NEO, DỊCH VỤ BỐC DỠ CONTAINER VÀ DỊCH VỤ LAI DẮT TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
Số 147/2018/NĐ-CP24/10/2018Nghị địnhSửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
14/2017/TT-BGTVT10/05/2017Thông tưHƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2016/NĐ-CP NGÀY 01/07/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI.
58/2017/NĐ-CP10/05/2017Nghị địnhNghị định 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
13/2017/TT-BGTVT28/04/2017Thông tưQUY ĐỊNH VỀ CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN ĐẠI LÝ TÀU BIỂN
Số 155/CHHVN -TC13/01/2017Thông báoHƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 261/2016/TT-BTC
41/2016/TT-BGTVT16/12/2016Thông tưQUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TÀI LIỆU CỦA TÀU BIỂN, TÀU BIỂN CÔNG VỤ, TÀU NGẦM, TÀU LẶN, KHO CHỨA NỔI, GIÀN DI ĐỘNG VIỆT NAM
4966/CHHVN-TC15/12/2016KhácThông báo TT 261 về phí, lệ phí hàng hải thay thế TT số 01
160/2016/NĐ-CP29/11/2016Nghị địnhNghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển.
37/2016/TT-BGTVT25/11/2016Thông tưQuy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
155/2016/NĐ-CP18/11/2016Nghị địnhNghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Số 261/2016/TT-BTC14/11/2016Thông tư THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
Số: 248/2016/TT-BTC11/11/2016Khác THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ ÁP DỤNG TẠI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA
192/2016/TT-BTC08/11/2016Thông tưQUY ĐỊNH MỨC THU CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN, KẾ HOẠCH AN NINH CẢNG BIỂN VÀ CẤP LÝ LỊCH LIÊN TỤC CỦA TÀU BIỂN
146/2016/NĐ-CP02/11/2016Nghị địnhNghị định quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công te nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
31/2016/TT-BGTVT31/10/2016Thông tưQUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI
30/2016/TT-BGTVT28/10/2016Thông tưThông tư số 30/2016/TT-BGTVT ngày 28/10/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thủ tục trình và xác nhận kháng nghị hàng hải.
3383/QĐ-BGTVT28/10/2016Quyết địnhQuyết định số 3383/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long (Nhóm 6) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
29/2016/TT-BGTVT 20/10/2016Thông tưThông tư của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam
27/2016/TT-BGTVT12/10/2016Thông tưQUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI
70/2016/NĐ-CP 01/07/2016Pháp lệnhNghị định số 70/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải.
75/2015/TT-BGTVT24/11/2015Thông tưBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải
68/2015/TT-BGTVT06/11/2015Thông tưThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.
54/2015/TT-BGTVT24/09/2015Thông tưQUY ĐỊNH THỦ TỤC ĐIỆN TỬ CHO TÀU THUYỀN VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG TUYẾN NỘI ĐỊA VÀO, RỜI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
71/2015/NĐ-CP03/09/2015Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
34/2015/TT-BGTVT24/07/2015Thông tưQUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO VÀ ĐIỀU TRA TAI NẠN HÀNG HẢI
28/2015/TT-BGTVT30/06/2015Thông tưSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 25/2013/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN NẠO VÉT LUỒNG HÀNG HẢI, KHU NƯỚC, VÙNG NƯỚC TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI
20/2015/TT-BGTVT29/05/2015Thông tưQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIẾP NHẬN, TRUYỀN PHÁT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN AN NINH HÀNG HẢI
Số : 46/2015/NĐ-CP12/05/2015Nghị địnhNghị định quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
07/2015/TT-BGTVT07/04/2015Thông tưTHÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI VÀ THÔNG BÁO HÀNG HẢI
24/2015/NĐ-CP27/02/2015Nghị quyếtQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
19/2015/NĐ-CP14/02/2015Nghị địnhQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
95/2015/QH1325/01/2015LuậtBỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015
3327/QĐ-BGTVT29/08/2014Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM CẢNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ (NHÓM 5) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 203
28/2014/TT-BGTVT29/07/2014Thông tưQUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN NẠO VÉT, DUY TU CÁC TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
66/2014/NĐ-CP04/07/2014Nghị địnhQUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
1037/QĐ-TTg24/06/2014Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
55/2014/QH1323/06/2014LuậtLUẬT: Bảo vệ môi trường 2014
857/QĐ-BGTVT26/03/2014Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG HẢI
61/2013/TT-BGTVT31/12/2013Khácban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - QCVN 72: 2013/BGTVT
161/2013/NĐ-CP12/11/2013Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN, ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN
128/2013/NĐ-CP15/10/2013Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH Về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
132/2013/TT-BTC19/09/2013Thông tưQuy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
93/2013/NĐ-CP20/08/2013Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG HÀNG HẢI, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
19/2013/TT-BGTVT06/08/2013Thông tưQUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN
16/2013/TT-BGTVT30/07/2013Thông tưQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TUYẾN VẬN TẢI THỦY TỪ BỜ RA ĐẢO TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
1221/QĐ-TTg25/07/2013Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI NĂM 2006
81/2013/NĐ-CP19/07/2013Nghị địnhQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
33/2013/QH1319/06/2013LuậtLUẬT: PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
06/2003/QH1117/06/2013LuậtLUẬT: BIÊN GIỚI QUỐC GIA
08/2013/TT-BGTVT06/05/2013KhácSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QCVN 17:2011/BGTVT - QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 70/2011/TT-BGTVT NGÀY 30/12/2011
585/QĐ-TTg11/04/2013Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP CHỨNG CHỈ VÀ TRỰC CA CỦA THUYỀN VIÊN NĂM 1978 SỬA ĐỔI NĂM 2010
04/2013/TT-BGTVT01/04/2013Thông tưTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BGTVT NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH CỦA THUYỀN VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM
03/2013/TT-BGTVT23/03/2013KhácSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2012/TT-BGTVT NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2012 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VỀ VẬN TẢI THỦY
02/2013/QĐ-TTg14/01/2013Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
220/2012/TTLT-BTC-BGTVT24/12/2012Thông tưThông tư liên tịch hướng dẫn việc bảo đảm chi phí bắt giữ tàu biển và duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ từ ngân sách nhà nước
50/2012/TT-BGTVT19/12/2012Thông tưQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG CÓ DẦU TỪ TÀU BIỂN TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
104/2012/NĐ-CP05/12/2012Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÀU QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI ĐẾN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
2230/CHHVN-KHTC16/08/2012Công văn điều hànhHướng dẫn thu phí, lệ phí hàng hải
25 /2012/TT-BGTVT03/07/2012Thông tưHướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)
18/2012/QH1321/06/2012LuậtLUẬT BIỂN VIỆT NAM 2012
08/2012/TT-BGTVT23/03/2012KhácHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VỀ VẬN TẢI THỦY
05/2012/TT-BGTVT06/03/2012Thông tưTHÔNG TƯ Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
966/TB-CVHHVT26/12/2011Thông báoKết luận cuộc họp thống nhất triển khai công tác thu phí Bảo đảm hàng hải đối với tàu thuyền ra, vào hoạt động tại khu vực Bến Đầm-Côn Đảo
58/2011/TT-BGTVT28/11/2011Thông tưQUY ĐỊNH VỀ VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC CỦA VIỆT NAM
TT 47_2011_TT-BGTVT30/06/2011Thông tưQuy định về tiếp nhận, truyền phát xử lý thông tin an ninh hàng hải
46/2011/TT-BGTVT30/06/2011Thông tưQuy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001
49/2011/NĐ-CP21/06/2011Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH SỐ 173/2007/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI
TT 27_2011_TT-BGTVT14/04/2011Thông tưthông tư Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
23/2011/TT-BGTVT31/03/2011KhácQuy định về quản lý đường thủy nội địa
20/2011/TT-BGTVT31/03/2011KhácQuy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa
12/2011/TT-BGTVT30/03/2011Thông tưQUY ĐỊNH VỀ CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HOẶC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH THEO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TỔN THẤT Ô NHIỄM DẦU NĂM 1992
08/2011/SL-LPQT16/02/2011Luật ĐTNĐHIỆU LỰC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế) trân trọng thông báo: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy”. ký tại Phnôm Pênh ngày 17 tháng 12 năm 2009, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2011; và gửi kèm Bản sao lục Hiệp định theo quy định Điều 68 của Luật nêu trên.
29/2010/TT-BGTVT30/09/2010Thông tưQuy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải
25/2010/TT-BGTVT31/08/2010KhácQuy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa
1731/CHHVN - KHTC04/08/2010Công văn điều hànhPhí, lệ phí tàu khách
57/2010/NĐ-CP25/05/2010Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN
11/2010/TT-BGTVT20/04/2010Thông tưBAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA “QUY PHẠM THIẾT BỊ NÂNG HÀNG TÀU BIỂN”
QCVN 20:2010/BGTVT01/01/2010Thông tưQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI
14824/BTC-TCDN21/10/2009Công văn điều hànhThự hiện thu phí, lệ phí hàng hải theo quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/10/2008 của Bộ tài chính
1810/CHHVN-KHTC26/08/2009Công văn điều hành Hướng dẫn thu phí trường hợp tàu cặp mạn tại vũng, vịnh
98/2008/QĐ-BTC04/11/2008Quyết địnhBan hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Số: 05/2008/PL-UBTVQH1227/08/2008LuậtPHÁP LỆNH Thủ tục bắt giữ tàu biển
173/2007/NĐ-CP28/11/2007Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải
1393/CHHVN-TC08/08/2007Công văn điều hànhThu phí sử dụng cầu bền, phao neo, phí neo đậu tại vũng, vịnh đối với tàu
46/2006/NĐ-CP16/05/2006Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
23/2004/QH11 15/06/2004Luật ĐTNĐLUẬT: Giao thông đường thuỷ nội địa
Các công ước IMO mà Việt Nam là Thành viên01/01/1984Nghị quyếtCác công ước IMO Việt Nam là thành viên