Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương - Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong tim chúng ta - Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường - Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế - Hành động vì thiên nhiên là trách nhiệm của chúng ta.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 38410499
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
Số hiệu:Thông tư số 90/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Khác
Loại văn bản:Chỉ thị
Người ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:31/12/2019
Thời gian bắt đầu hiệu lực:01/03/2020
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:90_2019_TT_BTC Sửa đổi bổ sung TT_261_TT_BTC.pdf

 

 

 

 

Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục