TẬP THỂ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 38410499
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
Số hiệu:TT 47_2011_TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản:Thông tư
Người ký:Hồ Nghĩa Dũng
Ngày ban hành:30/06/2011
Thời gian bắt đầu hiệu lực:01/09/2011
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:TT 47_2011_TT-BGTVT Quy định về tiếp nhận, truyền phát xử lý thông tin an ninh hàng hải..pdf
Quy định về tiếp nhận, truyền phát xử lý thông tin an ninh hàng hải


Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục