SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049


Các thủ tục hành chính
STTTên thủ tụcVăn bản QPPLCơ quan thực hiệnGhi Chú
1Phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hàng hảiNghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
2Tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
3Tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
4Tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biểnNghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
5Tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài xuất cảnhNghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
6Tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
7Chấp thuận cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biểnNghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
8Chấp thuận thực hiện sửa chữa, vệ sinh tàu thuyền hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác trong vùng nước cảng biểnNghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
9Chấp thuận tiến hành các hoạt động lặn hoặc các công việc ngầm dưới nướcNghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
10Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biểnNghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
11Thủ tục trình kháng cáo hàng hảiThông tư số 30/2016/TT-BGTVT ngày 28/10/2016Cảng vụ HH Cần Thơ
12Cấp Giấy phép chạy thử cho tàu thuyền đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cảiNghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
13Cấp Giấy phép cho phương tiện thủy nội địa vào cảng biểnNghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
14Cấp Giấy phép cho phương tiện thủy nội địa rời cảng biển Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017Cảng vụ HH Cần Thơ
15Cấp Sổ thuyền viênThông tư số 23/2017/TT-BGTVTCảng vụ HH Cần Thơ
16Cấp lại Sổ thuyền viênThông tư số23/2017/TT-BGTVTCảng vụ HH Cần Thơ
17Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biểnThông tư số 54/2015/TT-BGTVT Cảng vụ HH Cần Thơ
18Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biểnThông tư số 54/2015/TT-BGTVT Cảng vụ HH Cần Thơ
19Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng biểnThông tư số 54/2015/TT-BGTVT Cảng vụ HH Cần Thơ
20Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa rời cảng biểnThông tư số 54/2015/TT-BGTVT Cảng vụ HH Cần Thơ
21Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoàiThông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016 Chi cục ĐTNĐ hoặc Cảng vụ Hàng hải
22Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyếnThông tư số 20/2016/TT-BGTVT ngày 20/7/2016 Sở GTVT hoặc Cảng vụ Hàng hảiTTHC này do Trung ương và địa phương giải quyết