CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ HƯỞNG ỨNG NGÀY HÀNG HẢI THẾ GIỚI NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ: " CÔNG NGHỆ MỚI CHO NGÀNH VẬN TẢI BIỂN ĐƯỢC XANH HƠN " - " NEW TECHNOLOGIES FOR GREENER SHIPPING "
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 38410499
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
Số hiệu:Số 155/CHHVN -TC
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Thông báo
Người ký:Đỗ Đức Tiền
Ngày ban hành:13/01/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực:13/01/2017
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:Huong dan thu phi le phi thong tu 248 va 261.2016.pdf
Hướng dẫn thu lệ phí theo thông tư 248 và 261.2016
Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục