Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật - Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049


Thực hiện kế hoạch số 63/KH-CVHHCT ngày 18/3/2021 của Cảng vụ Hànghải Cần Thơ về việc thực hiện kêkhai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu năm 2021 theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ,

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua tài sản như sau:

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ nhận phụng dưỡng suốt đời hai Mẹ Việt Nam Anh hùng ở tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Trà Vinh.


Tháng thanh niên là một trong những dấu ấn tiêu biểu của màu áo xanh tình nguyện. Đây là dịp để tuổi trẻ được cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia vào các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội.

Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ