SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049


Công bố

Quyết định của Giám đốc Cảng vụ Hàng Hải Cần Thơ

về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Pháp chế Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ


Công bố

Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

về bổ nhiệm Kế toán trưởng Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ


Cục Hàng hải Việt Nam - Cảng vụ Hàng Hải Cần Thơ

tổ chức Hội nghị kiểm tra, rà soát việc thực hiện kiểm định, xây dựng và thực hiện quy trình, kế hoạch bảo trì, công tác nạo vét khu nước trước bến cầu/bến cảng

 


Hội nghị

Sơ kết hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng biển và  khu vực quản lý năm 2018

Đối thoại doanh nghiệp, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải


Hội nghị

Sơ kết thực hiện Quy chế Phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh Trà Vinh,

Sóc Trăng, Cục Hải quan TP. Cần Thơ và Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2018