CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049


Tuần lễ hưởng ứng ngày Thuyền viên Thế giới năm 2019


Công bố

Quyết định của Giám đốc Cảng vụ Hàng Hải Cần Thơ

về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Pháp chế Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ


Công bố

Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

về bổ nhiệm Kế toán trưởng Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ


Cục Hàng hải Việt Nam - Cảng vụ Hàng Hải Cần Thơ

tổ chức Hội nghị kiểm tra, rà soát việc thực hiện kiểm định, xây dựng và thực hiện quy trình, kế hoạch bảo trì, công tác nạo vét khu nước trước bến cầu/bến cảng

 


Hội nghị

Sơ kết hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng biển và  khu vực quản lý năm 2018

Đối thoại doanh nghiệp, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải