CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049


Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

tổ chức Hội nghị công chức viên năm 2020


Đại hội

Công đoàn cơ sở Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ lần thứ X nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp.


Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì cuộc họp tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ


Tập thể CCVC Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ ra quân trồng cây hai bờ luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Đợt 2 - năm 2019)


Lễ công bố

 Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ