CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049    Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ điều chỉnh Mục III của Thông báo số 67/TB-CVHHCT ngày 30/3/2020 về việc triển khai, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ như sau:


Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Để bảo đảm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời bảo đảm hoạt động hàng hải tại khu vực không bị gián đoạn khi có tình huống xấu nhất xảy ra,

   Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ làm việc với Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, ngoài việc tuân thủ các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền, còn phải thực hiện các quy định dưới đây


Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tổ chức tọa đàm nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng


Về việc hướng dẫn kiểm dịch y tế biên giới phòng chông COVID - 19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa