SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049


 

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tổ chức thành công Hội nghị CCVC năm 2019


Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ hưởng ứng

Tuần lễ cao điểm triển khai “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2018


Bộ trưởng và Đoàn công tác

Bộ Giao thông vận tải làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ


Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tổ chức ra quân trồng cây

hai bên bờ luồng hàng hải cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu


THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2018 CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ