CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049


Tập thể CCVC Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ ra quân trồng cây hai bờ luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (Đợt 2 - năm 2019)


Lễ công bố

 Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về công tác cán bộ Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ


Tuần lễ hưởng ứng ngày Thuyền viên Thế giới năm 2019


Công bố

Quyết định của Giám đốc Cảng vụ Hàng Hải Cần Thơ

về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Pháp chế Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ


Công bố

Quyết định của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam

về bổ nhiệm Kế toán trưởng Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ