Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật - Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049


Thông báo về việc công nhận kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, năm 2020 thuộc thẩm quyền quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Thông báo công nhận kết quả tuyển dụng Viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2020

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển vào viên chức làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2020