Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật - Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 • Điện thoại: (84-024) 37683065
 • Fax: (84-024) 37683058
 • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
 • Điện thoại: (84-0292) 3841696
 • Di động: (84) 0918351985
 • Fax: (84-0292) 3841049
Thông báo về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021
 • 11/2021/NĐ-CP
  Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
 • 245/QĐ-CVHHCT
  Quyết định ban hành Nội quy các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng; các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.
 • Quyết định 395/QĐ-CHHVN
  Về việc công bố danh mục định kỳ khảo sát thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải chuyên dùng và vùng nước trước bến cảng.
 • Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT
  Thông tư Quy định vê tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo , huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
 • Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT
  Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
 • Thông tư số 90/2019/TT-BTC
  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng BTC
 • Thông tư số 02/2020/TT-BTC
  Thông tư số 02/2020/TT-BTC
 • Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT
  Thông tư Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải
 • Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT
  THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
 • Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN