CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2023)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 • Điện thoại: (84-024) 37683065
 • Fax: (84-024) 37683058
 • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
 • Điện thoại: (84-0292) 3841696
 • Di động: (84) 0918351985
 • Fax: (84-0292) 3841049
 • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
 • Điện thoại: (84) 0916891696
 • 1579/QĐ-TTg
  Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
 • 11/2021/NĐ-CP
  Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
 • 245/QĐ-CVHHCT
  Quyết định ban hành Nội quy các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng; các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.
 • Quyết định 395/QĐ-CHHVN
  Về việc công bố danh mục định kỳ khảo sát thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải chuyên dùng và vùng nước trước bến cảng.
 • Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT
  Thông tư Quy định vê tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo , huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
 • Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT
  Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
 • Thông tư số 90/2019/TT-BTC
  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng BTC
 • Thông tư số 02/2020/TT-BTC
  Thông tư số 02/2020/TT-BTC
 • Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT
  Thông tư Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải
 • Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT
  THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam