CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI. TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 • Điện thoại: (84-024) 37683065
 • Fax: (84-024) 37683058
 • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
 • Điện thoại: (84-0292) 3841696
 • Di động: (84) 0918351985
 • Fax: (84-0292) 3841049
Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang gửi Thư ngỏ nhân Ngày Hàng hải Thế giới
 • 52 /QĐ-CVHHCT
  Các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng; các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ (Ban hành kèm theo Quyết định số 52 /QĐ-CVHHCT ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ)
 • NỘI QUY CẢNG BIỂN CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  Nội quy áp dụng cho các Cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng; các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.
 • Quyết định 395/QĐ-CHHVN
  Về việc công bố danh mục định kỳ khảo sát thông báo hàng hải các tuyến luồng hàng hải chuyên dùng, khu neo đậu chuyển tải chuyên dùng và vùng nước trước bến cảng.
 • Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT
  Thông tư Quy định vê tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo , huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
 • Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT
  Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
 • Thông tư số 90/2019/TT-BTC
  Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 261/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng BTC
 • Thông tư số 02/2020/TT-BTC
  Thông tư số 02/2020/TT-BTC
 • Thông tư số 32/2019/TT-BGTVT
  Thông tư Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải
 • Thông tư số 36/2019/TT-BGTVT
  THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
 • Thông tư số 35/2019/TT-BGTVT
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG NẠO VÉT TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN