Nhiệt liệt chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
Số hiệu:61/2013/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản:Khác
Người ký:BỘ TRƯỞNG
Ngày ban hành:31/12/2013
Thời gian bắt đầu hiệu lực:28/01/2016
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:61_2011_TT_BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA QCVN72-2013-BGTVT.pdfban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - QCVN 72: 2013/BGTVT

Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục