TẬP THỂ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 38410499
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
Số hiệu:4966/CHHVN-TC
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Khác
Người ký:Trần Quang Huy
Ngày ban hành:15/12/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực:15/12/2016
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:Thông báo TT 261 về phí, lệ phí hàng hải thay thế TT số 01.pdf
Thông báo TT 261 về phí, lệ phí hàng hải thay thế TT số 01
Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục