CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ HƯỞNG ỨNG NGÀY THUYỀN VIÊN THẾ GIỚI 25/6: " NGÀY THUYỀN VIÊN THẾ GIỚI NĂM 2022, SẺ CHIA HÀNH TRÌNH NGƯỜI ĐI BIỂN XƯA VÀ NAY " - " DAY OF THE SEAFARER 2022, YOUR VOYAGE, THEN AND NOW, SHARE YOUR JOURNEY "
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 38410499
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696