SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT LÀ VIỆC LÀM THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
Số hiệu:2230/CHHVN-KHTC
Cơ quan ban hành:Cục Hàng hải Việt Nam
Loại văn bản:Công văn điều hành
Người ký:Đỗ Đứ Tiến
Ngày ban hành:16/08/2012
Thời gian bắt đầu hiệu lực:16/08/2012
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:CV 2230 Cuc HHVN ngay 16.08.12.pdf
Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục