CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ HƯỞNG ỨNG NGÀY HÀNG HẢI THẾ GIỚI NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ: " CÔNG NGHỆ MỚI CHO NGÀNH VẬN TẢI BIỂN ĐƯỢC XANH HƠN " - " NEW TECHNOLOGIES FOR GREENER SHIPPING "
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 38410499
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
Số hiệu:1579/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Loại văn bản:Quyết định
Người ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:22/09/2021
Thời gian bắt đầu hiệu lực:22/09/2021
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:Còn hiệu lực
Tài liệu đính kèm:1579-QĐ-TTg.pdf
Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục