CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2023)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696


QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
Số hiệuNgày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu nội dung
Số 155/CHHVN -TC13/01/2017Thông báoHƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 261/2016/TT-BTC
Số 261/2016/TT-BTC14/11/2016Thông tư THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
Số: 248/2016/TT-BTC11/11/2016Khác THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ, LỆ PHÍ ÁP DỤNG TẠI CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA
132/2013/TT-BTC19/09/2013Thông tưQuy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
2230/CHHVN-KHTC16/08/2012Công văn điều hànhHướng dẫn thu phí, lệ phí hàng hải
25 /2012/TT-BGTVT03/07/2012Thông tưHướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)
966/TB-CVHHVT26/12/2011Thông báoKết luận cuộc họp thống nhất triển khai công tác thu phí Bảo đảm hàng hải đối với tàu thuyền ra, vào hoạt động tại khu vực Bến Đầm-Côn Đảo
1731/CHHVN - KHTC04/08/2010Công văn điều hànhPhí, lệ phí tàu khách
14824/BTC-TCDN21/10/2009Công văn điều hànhThự hiện thu phí, lệ phí hàng hải theo quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/10/2008 của Bộ tài chính
1810/CHHVN-KHTC26/08/2009Công văn điều hành Hướng dẫn thu phí trường hợp tàu cặp mạn tại vũng, vịnh
98/2008/QĐ-BTC04/11/2008Quyết địnhBan hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
1393/CHHVN-TC08/08/2007Công văn điều hànhThu phí sử dụng cầu bền, phao neo, phí neo đậu tại vũng, vịnh đối với tàu