SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được Công bố theo Quyết định số 58/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 17/01/2017 về việc Công bố Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu. Tổng chiều dài tuyến luồng khoảng 52.6 km.


Quyết định số 672/QĐ-CHHVN ngày 24/5/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam công bố Luồng Hàng hải Định An - Sông Hậu thay thế QĐ số 1096/QĐ-CHHVN ngày 07/12/2012 của Cục HHVN

CÔNG BỐ LUỒNG HÀNG HẢI TRẦN ĐỀ