CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2023)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được Công bố theo Quyết định số 58/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam ngày 17/01/2017 về việc Công bố Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu. Tổng chiều dài tuyến luồng khoảng 52.6 km.


Quyết định số 672/QĐ-CHHVN ngày 24/5/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam công bố Luồng Hàng hải Định An - Sông Hậu thay thế QĐ số 1096/QĐ-CHHVN ngày 07/12/2012 của Cục HHVN

CÔNG BỐ LUỒNG HÀNG HẢI TRẦN ĐỀ