SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT LÀ VIỆC LÀM THIẾT THỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696

Tập tin văn bản gốc :

1. QUYET DINH 58 CONG BO LUONG LSH.pdf

2. QĐ 1808.CHHVN CONG BO VI TRI DON TRA HOA TIEU LUONG LSH.signed.pdf

3. THONG TU 04.2016 VE CONG BO VUNG CUA CVHHCTpdf.pdf

 

- Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT ngày 04/4/2016 của Bộ Giao thông vận tải Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, vùng nước các cảng biển trên sông Hậu thuộc địa phận các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ và khu vực quản lý của CVHHCT;

- Quyết định số 58/QĐ-CHHVN ngày 17/01/2017 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Công bố Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu;

- Quyết định số 1808/QĐ-CHHVN ngày 17/11/2016 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc Công bố Vùng đón trả hoa tiêu Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu;