CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2023)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU

Thông số kỹ thuật cơ bản của luồng hàng hải theo thiết kế như sau:

Khu đón trả hoa tiêu: Phao "0" tọa độ ( φ = 09°31'34”7 N; λ = 106° 34'09”4 E)

a) Đoạn 1 - Đoạn luồng biển: Từ phao báo hiệu số "0" đến đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp Đăng tiêu số "9" - Đăng tiêu số "12")

- Chiều dài luồng : L= 7.7 km;

+ Đoạn từ Phao báo hiệu số "0" đến hạ lưu cặp Phao báo hiệu số "7" - Phao số "10": dài 6.5 km; chiều rộng đáy luồng: B= 150m.

+ Đoạn từ cặp Phao báo hiệu số "7" - Phao báo hiệu số "10" đến cặp Đăng tiêu số "9" - Đăng tiêu số "12"; dài 1.2 km; chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất: B = 85m.

- Cao độ đáy thiết kế: H= -6.50m (hệ cao độ Hải đồ).

b) Đoạn 2 - Đoạn luồng kênh Tắt: Từ đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp Đăng tiêu số "9" - Đăng tiêu số "12") đến ngã ba kênh Quan Chánh Bố - kệnh Tắt.

- Chiều dài đoạn luồng: L = 8.7 km.

- Chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất: B = 85 m.

- Cao độ đáy thiết kế: H = -6.5 m (hệ cao độ Hải đồ).

c) Đoạn 3 - Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố: Từ ngã ba kênh Quan Chánh Bố - kệnh Tắt đến ngã ba sông Hậu - kênh Quan Chánh Bố (khu vực Phao báo hiệu số "46").

- Chiều dài đoạn luồng               : L = 20.0 km.

- Chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất: B = 85 m.

- Cao độ đáy thiết kế                   : H = -6.5 m (hệ cao độ Hải đồ).

- Bán kính cong nhỏ nhất             : R = 1.850 m

d) Đoạn 4 - Đoạn luồng sông Hậu: Từ ngã ba sông Hậu - Kênh Quang Chánh Bố (khu vực Phao báo hiệu "46") đến thượng lưu cặp Phao báo hiệu số "57" - Phao báo hiệu số "64" (khu vực giao với Luồng hàng hải ĐỊnh An - Cần Thơ).

- Chiều dài đoạn luồng               : L = 16.2 km.

- Chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất: B = 95 m.

- Cao độ đáy thiết kế                   : H = -6.5 m (hệ cao độ Hải đồ).

e) Khu nước tránh tàu: gồm 02 khu nước tránh tàu thuộc khu vực Đoạn 3 - Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố.

- Khu nước tránh tàu 1: tại phía luồng, khu vực cặp Đăng tiêu số "19" và Đăng tiêu số "24".

+ Chiều dài khu nước           : L =600 m.

+ Chiều rộng khu nước         : B = 50 m.

+ Cao độ đáy khu nước         : H = -6.5 m (hệ cao độ Hải đồ).

- Khu nước tránh tàu 2: tại phía phải luồng, khu vực từ cặp Đăng tiêu số "29" và Đăng tiêu số "34" đến cặp Đăng tiêu số "31" và Đăng tiêu số "36".

- Chiều dài khu nước           : L =600 m.

- Chiều rộng khu nước         : B = 50 m.

- Cao độ đáy khu nước         : H = -6.5 m (hệ cao độ Hải đồ).

* Lưu ý: thông số kỹ thuật luồng tàu thực tế: theo thông báo hàng hải định kỳ.