Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LAI DẮT

     TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN VÀ VÙNG NƯỚC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Điện thoại/Fax Tên tàu lai Công suất Ghi chú
1 Công ty TNHH Biển Tin Số 251, đường Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ ĐT: 07103898400 Biển Đông 02 1.524 CV
Biển Đông 04 1.000 CV
Biển Đông 06 2.800 CV
Biển Đông 08 1000 CV
2 Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ Số 27, đường Lê Hồng Phong, phường An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ĐT: 07103841937
                            Fax: 07103842642
CT-01 1.500 CV
CT-03 500 CV
3 Công ty TNHH Lai Dắt Duyên Hải Ấp Giồng Giến, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh DĐ: 0907171895 Biển đông 09 2.700 CV
Biển đông 10 2.000 CV