Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
 Tải file thông tin đầy đủ
TT Tên bến phao, khu neo đậu chuyển tải Cơ quan, doanh nghiệp đầu tư quản lý Số bến phao, điểm neo đậu Địa điểm xây dựng Cỡ tàu tiếp nhận Thời gian công bố Thời hạn được phép hoạt động Ghi chú
1 Bến phao neo tàu Petromekong Cty LD dầu khí Mekong 01 Bờ phải sông Hậu, xã Phú An, TP Cần Thơ 15.000 DWT 26/7/2002 Không thời hạn Theo đăng kiểm bến phao
2 Hệ thống phao khống chế luồng kết hợp buộc tàu của Cty BĐATHH Tây Nam Bộ Cty BĐATHH Tây Nam Bộ 10 Luồng khu vực Cần Thơ 10.000 DWT đến 25.000 DWT 02/12/1998 Không thời hạn Theo đăng kiểm bến phao
3 Bến phao CTY CPCN tàu thủy và Vận Tải Cần Thơ CTY CPCN tàu thủy và Vận Tải Cần Thơ 01 Phường An Thới, TP. Cần Thơ 6.500 DWT 06/5/2010 Không thời hạn Theo đăng kiểm bến phao
4 Bến phao LTHS1, LTHS2, LTHS3 Cty lương thực sông Hậu 03 Bờ trái sông Hậu, đối diện cầu cảng Trà Nóc 10.000 DWT đến 15.000DWT 14/6/2011 Không thời hạn Theo đăng kiểm bến phao
5 Bến phao SH1, SH2 Cty Cổ phần Cảng Cần Thơ 02 Bờ phải sông Hậu, Thốt Nốt, TP.Cần Thơ 15.000DWT 27/8/2004 Không thời hạn Theo đăng kiểm bến phao
6 Bến phao xi măng Tây Đô Cty Cổ phần xi măng Tây Đô 01 Bờ phải sông Hậu,p. Phước Thới, Ô Môn, TP.Cần Thơ 5.000DWT 06/7/2015 10 năm
7 Khu neo thượng lưu bến cảng Cần Thơ Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ 20 Thượng lưu bến cảng Cần Thơ Đến 15.000DWT 12/9/2007 Không thời hạn
8 Khu neo LH1, LH2 Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ 02 Hạ lưu Cái Sắn Đến 15.000DWT 12/9/2007 Không thời hạn
 9 Khu neo chờ tàu trên sông Hậu   Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ  04  Khu nước trên sông Hậu tại phía phải Luồng hàng hải Định An - Cần Thơ ( khu vực phao báo hiệu hàng hải số "37")  20.000 DWT giảm tải  02/8/2017    
 10  Khu neo chờ tàu phía biển Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu  Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ  23  Vùng biển phía ngoài Phao báo hiệu hàng hải số "0" Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.  5.000 DWT đến 50.000DWT  02/8/2017