CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ HƯỞNG ỨNG NGÀY HÀNG HẢI THẾ GIỚI NĂM 2022 VỚI CHỦ ĐỀ: " CÔNG NGHỆ MỚI CHO NGÀNH VẬN TẢI BIỂN ĐƯỢC XANH HƠN " - " NEW TECHNOLOGIES FOR GREENER SHIPPING "
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 38410499
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
Quyết định Ban hành hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 tại vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ
(06/09/2021) Cỡ chữ: A- A+

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

Về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 tại vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

(Ban hành theo Quyết định số 229 /QĐ-CVHHCT ngày 06/9/2021 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ)

 

Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng hải trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 (viết tắt là Hướng dẫn 1589).

Căn cứ tình hình thực tế tại khu vực, ngoài việc thực hiện đúng theo Hướng dẫn 1589, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể tại khu vực như sau:

I. PHÒNG CHỐNG DỊCH TẠI CẢNG BIỂN

1. Về khai báo y tế và kiểm dịch y tế đối với tàu thuyền.

a) Khu vực hàng hải Cần Thơ: bao gồm các bến cảng trên sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ:

- Tàu biển từ nước ngoài và tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa: dự kiến làm hàng tại bến cảng nào thì thực hiện khai báo y tế theo Hướng dẫn 1589 cho CDC của tỉnh, thành phố nơi bến cảng đó đăng ký kinh doanh.

- Khu kiểm dịch tạm thời: tại khu neo Cái Cui 1 và Cái Cui 2 (chỉ áp dụng đối với các tàu vào các bến cảng biển trên sông Hậu thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ).

- Tàu thuyền chỉ được phép cập cầu, cập mạn làm hàng sau khi thực hiện xong việc kiểm dịch và được sự đồng ý của CDC địa phương.

b) Khu vực hàng hải Trà Vinh: bao gồm Trung tâm điện lực Duyên Hải và các hoạt động hàng hải thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh:

- Tàu biển từ nước ngoài và tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa: thực hiện khai báo y tế theo Hướng dẫn 1589 cho CDC Trà Vinh.

- Khu kiểm dịch: tại khu vực phao “0” luồng Sông Hậu. Trong trường hợp thời tiết xấu thì CDC Trà Vinh chủ trì đề xuất với Đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải để thống nhất vị trí kiểm dịch phù hợp.

- Tàu thuyền chỉ được phép cập cầu, cập mạn làm hàng sau khi thực hiện xong việc kiểm dịch và được sự đồng ý của CDC Trà Vinh.

2. Thủ tục đối với tàu biển vào, rời cảng và quá cảnh:

- 100% thực hiện thủ tục vào, rời cảng và quá cảnh điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

- Người trên bờ lên tàu (đại lý, giám định, đăng kiểm, cung ứng, thợ kỹ thuật…): chỉ được lên tàu trong trường hợp thật sự cần thiết và không thể giao dịch trực tuyến, khi lên tàu phải thực hiện đúng 5k và được sự đồng ý của CDC địa phương, đồng thời phải báo cho Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ biết.

- Công nhân bốc xếp, lái cẩu lên tàu: phải thực hiện đúng 5k và được CDC địa phương đồng ý. Doanh nghiệp cảng có trách nhiệm toàn diện về lực lượng công nhân này, đồng thời lập danh sách gửi cho CDC địa phương giám sát.

3. Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa, VR-SB vào, rời cảng:

- Do thiếu dữ liệu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nên việc thủ tục vào, rời cảng được thực hiện thủ tục giấy.

- Đại diện công ty, đại lý hoặc điều độ cảng nơi tàu làm hàng (Người làm thủ tục) thay mặt thuyền trưởng thực hiện thủ tục đến, rời cảng cho phương tiện. Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ không tiếp nhận hồ sơ thủ tục giấy từ thuyền viên.

- Người làm thủ tục chụp gửi hồ sơ thủ tục theo quy định qua ứng dụng Zalo cho bộ phận giải quyết thủ tục tại cảng vụ, khi được bộ phận này xác nhận hoàn thành thủ tục trên ứng dụng Zalo thì phương tiện sẽ được làm hàng ngay. Người làm thủ tục chịu trách nhiệm trước Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và pháp luật về tính chính xác của hình ảnh đã gửi.

- Người làm thủ tục có trách nhiệm thu, bảo quản hồ sơ thủ tục giấy và nộp lại cho Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ (Trụ sở chính, Đại diện, Trạm) vào cuối mỗi ngày trong khung giờ được phép đi lại theo quy định của địa phương để cảng vụ lưu hồ sơ theo quy định, trường hợp việc đi lại không thuận tiện thì thông báo cho bộ phận thủ tục biết và thống nhất thời gian nộp thích hợp nhưng không chậm hơn 7 ngày. Người làm thủ tục chịu trách nhiệm trước Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và pháp luật trong thời gian thu và bảo quản hồ sơ giấy.

- Bộ phận thủ tục của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ sau khi hoàn thành thủ tục sẽ gửi bản scan Giấy phép vào/rời cảng, biên lai thu phí, lệ phí điện tử/Zalo cho Người làm thủ tục và phương tiện; thuyền trưởng hoặc chủ phương tiện thanh toán các khoản phí theo quy định qua chuyển khoản, ký quỹ hoặc Người làm thủ tục thu hộ. Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ có trách nhiệm gửi Giấy phép rời cảng (bản scan) cho Người làm thủ tục, thuyền trưởng (nếu cần) và Cảng vụ hàng hải nơi phương tiện đến. Người làm thủ tục có trách nhiệm gửi bản giấy cho phương tiện (nếu cần).

4. Đối với thuyền viên.

- Tất cả thuyền viên và người đi trên phương tiện không được lên bờ và không được tiếp xúc gần với người trên bờ xuống tàu, phương tiện; thuyền viên chỉ được lên bờ trong trường hợp cấp cứu hoặc trường hợp đặc biệt khác sau khi được cơ quan Biên phòng, Công an cửa khẩu cấp giấy đi bờ và CDC địa phương chấp thuận.

- Trường hợp bắt buộc phải thay đổi thuyền viên thì chủ tàu phải thông báo trước cho Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ ít nhất 3 ngày để cùng phối hợp, tổ chức và chỉ được thực hiện sau khi được CDC địa phương chấp nhận.

- Việc mua lương thực, nhu yếu phẩm cho tàu phải có kế hoạch trước và phối hợp với đại lý hoặc điều độ cảng trong thời gian tàu neo đậu. Thuyền viên tuyệt đối không được tự ý lên bờ với lý do mua lương thực, nhu yếu phẩm.

5. Đối với xe ô tô, xe tải, xe rơ-móc và người ra vào cảng.

- Thực hiện đúng theo quy định của cảng và tuân thủ sự kiểm tra, hướng dẫn của nhân viên bảo vệ cảng.

- Nhân viên bảo vệ cảng có trách nhiệm ghi chép đầy đủ thông tin người ra vào cảng biển để phục vụ việc truy vết khi cần.

6. Đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

a) Hoa tiêu hàng hải, tàu lai dắt, doanh nghiệp cảng: thực hiện các biện pháp phòng dịch không thấp hơn Hướng dẫn 1589.

b) Doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến từ bờ ra đảo:

- Chỉ được phép hoạt động trở lại khi được địa phương hai đầu bến cho phép.

- Trước khi hoạt động phải gửi cho Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ Phương án phòng chống dịch được CDC địa phương chấp thuận.

c) Các hoạt động khác:

- Đổ rác thải sinh hoạt: trong thời gian thực hiện giãn cách theo CT16, các doanh nghiệp cảng không tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ tàu.

- Cấp nước ngọt/cấp dầu cho tàu: phải tuân thủ công tác phòng dịch, công nhân không được lên tàu mà thuỷ thủ thả ống xuống để đấu nối vào đường ống phía cầu cảng/sà lan.

- Các trường hợp khác phát sinh trong quá trình tàu thuyền hoạt động tại cảng thì chủ tàu, thuyền trưởng hoặc đại lý phải thông báo kịp thời cho Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để được hướng dẫn xử lý.

II. Thông tin liên lạc:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ (CDC Cần Thơ): Ông Lê Phúc Hiển, Bác sĩ CKI, Phó Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế; số điện thoại: 0918 822 545; Ông Võ Lâm Quang Nhựt, nhân viên Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế; số điện thoại: 0918 812 452;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang (CDC Hậu Giang): Ông Võ Hoàng Thới, Bác sĩ CKI, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm; số điện thoại: 0942 948 767; Ông Trương Khánh Lâm, nhân viên; số điện thoại: 0901 090 040;

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh: Ông Thạch Hoàng Dũng, Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế; số điện thoại: 0918 846 430; Ông Kim Minh Thành, nhân viên Khoa Kiểm dịch Y tế quốc tế; số điện thoại: 0939 282 191;

- Trung tâm Y tế Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng: Ông Huỳnh Trung Đoàn, Giám đốc Trung tâm; số điện thoại: 0889 442 299;

- Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ: Ông Huỳnh Hồng Lực, Phó Giám đốc; số điện thoại: 0918 415 803;

- Đại diện Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải: Ông Nguyễn Việt Tiến, Phó Giám đốc kiêm phụ trách Đại diện; số điện thoại: 0918 351 985;

- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ: Ông Huỳnh Bằng Phi, Phó Chi cục trưởng; số điện thoại: 0918 622 306;

- Trạm Công an cửa khẩu cảng Cần Thơ: Ông Phạm Văn Đỡ, Trạm trưởng; số điện thoại: 0909 767 990;

- Trạm Công an cửa khẩu cảng Hậu Giang: Bà Huỳnh Thị Phượng, Cán bộ; số điện thoại: 0937 158 113;

- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V: Ông Trương Quốc Kế, Phó Giám đốc; số điện thoại: 0933 611 832;

- Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh: Ông Nguyễn Trường Giang, Cán bộ thủ tục; số điện thoại: 0987 464 677;

- Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ: Ông Trịnh Tuấn Anh, Phó Giám đốc; số điện thoại: 0976 123 460.

III. Tổ chức thực hiện.

1. Tổ chức, cá nhân, khi phát hiện hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hoặc có dấu hiệu nghi ngờ có dịch bệnh xảy ra tại cảng biển, liên hệ ngay qua số điện thoại của đường dây nóng tại Mục II của hướng dẫn này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì thông báo ngay cho Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ để cùng phối hợp xử lý./.


Các tin khác