Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật - Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049


Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định 642/QĐ-CHHVN ngày 07/5/2020 về việc công bố khu neo đậu tàu trên sông Hậu do Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quản lý.TRÍCH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU PHỐI TÀU THUYỀN HÀNH HẢI QUA LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU (LSH). Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-CVHHCT ngày 25/01/2016 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHỞI CÔNG THI CÔNG GÓI THẦU SỐ 7 THUỘC CÔNG TRÌNH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU NĂM 2018