SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049


THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2019


tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2017

Trong các ngày từ 15 đến 18 tháng 8 năm 2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra các cuộc họp của Hội đồng Mạng lưới dịch vụ cảng biển APEC (APSN) trong khuôn khổ năm APEC Việt Nam.Chiều ngày 11/7/2017, tại Hội trường Ủy Ban nhân dân Thành Phố Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo triển khai niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa Container bằng đường biển và giá dịch vụ tại cảng biển do Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức

Ngày 8/7/2017 tại Hội trường Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã mở khóa huấn luyện bè cứu sinh, xuồng cứu nạn cao tốc do Trường Cao đẳng Hàng hải Tp. HCM huấn luyện