CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI. TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
THÔNG BÁO V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG BÁO SỐ 67/TB-CVHHCT NGÀY 30/3/2020 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, BỔ SUNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
(31/03/2020) Cỡ chữ: A- A+

   Căn cứ Công văn số 1123/CHHVN-VTDVHH ngày 31/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm,

   Căn cứ Công văn số 1142/CHHVN-PC ngày 31/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19,

   Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ điều chỉnh Mục III của Thông báo số 67/TB-CVHHCT ngày 30/3/2020 về việc triển khai, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ như sau: Vui lòng xem file đính kèm

Các tin khác