Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật - Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
THÔNG BÁO V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG BÁO SỐ 67/TB-CVHHCT NGÀY 30/3/2020 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, BỔ SUNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
(31/03/2020) Cỡ chữ: A- A+

   Căn cứ Công văn số 1123/CHHVN-VTDVHH ngày 31/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm,

   Căn cứ Công văn số 1142/CHHVN-PC ngày 31/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19,

   Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ điều chỉnh Mục III của Thông báo số 67/TB-CVHHCT ngày 30/3/2020 về việc triển khai, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ như sau: Vui lòng xem file đính kèm

Các tin khác