CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
Hội nghị kiểm tra, rà soát việc thực hiện NĐ 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và TT số 52/2017/TT-BGVT ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông vận tải
(15/03/2019) Cỡ chữ: A- A+

Cục Hàng hải Việt Nam - Cảng vụ Hàng Hải Cần Thơ

tổ chức Hội nghị kiểm tra, rà soát việc thực hiện kiểm định, xây dựng và thực hiện quy trình, kế hoạch bảo trì, công tác nạo vét khu nước trước bến cầu/bến cảng

 

            Ngày 12/3/2019, tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Cục Hàng hải Việt Nam và Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị kiểm tra, rà soát việc thực hiện thực hiện Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ; “Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT, ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thông vận tải tại khu vực quản lý về việc kiểm định, xây dựng quy trình bảo trì, xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo trì, công tác nạo vét khu nước trước bến các cầu/bến cảng thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Mỹ Tho.

                Chủ trì hội nghị: Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng (QLKCHT) và Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

                Tham dự hội nghị có chuyên viên Phòng Pháp chế, Phòng Công trình hàng hải- Cục Hàng hải Việt Nam;

                Lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ của các Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Mỹ Tho và 30 doanh nghiệp khai thác cảng tại khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Mỹ Tho.

                Hội nghị đã nghe ông Dương Tiến Dũng-Trưởng phòng QLKCHT chủ trì Hội nghị nêu một số Điều liên quan về kiểm định, xây dựng quy trình bảo trì, xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo trì, công tác nạo vét khu nước trước bến các cầu/bến cảng của Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ “về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng”, Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT, ngày 29/12/2017 của Bộ Giao thgông vận tải “Quy định về bảo trì công trình hàng hải”, Nghị định 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 “quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hảivà các văn bản chỉ đạo thực hiện của Cục Hàng hải Việt Nam. Qua báo cáo tổng hợp đến nay việc triển khai thực hiện của các doanh nghiệp khai thác cảng tại khu vực còn thấp, chưa đạt yêu cầu. Do đó Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam đã chỉ đạo Phòng QLKCHT cùng Cảng vụ Hàng ah3i C6àn Thơ tổ chức Hội nghị kiểm tra, rà soát việc thực hiện để tìm ra nguyên nhân sự chậm trễ và có biện pháp khắc phục nhằm thực hiện nghiêm túc các quy của Nghị định và Thông tư đã ban hành.

                Sau khi nghe báo báo của các Cảng vụ Hàng hải tại khu vực quản lý và ý kiến của các doanh nghiệp khai thác cảng về việc thực hiện chậm trễ các quy định của Nghị định 46/2015/NĐ-CP; Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT do có những khó khăn, vướng mắc chủ cảng còn lúng túng, băn khoăn như sử dụng quy trình bảo trì cũ hay phải làm lại theo quy định; việc chuyển giao chủ sở hữu, người khai thác cảng; trong quá trình nâng cấp, chưa thực hiện quy trình bảo trì tuy nhiên vẫn phải lập và thực hiện việc kiểm định theo quy định......

                Qua kết quả kiểm tra sơ bộ việc lập quy trình bảo trì và kế hoạch bảo trì tại khu vực của 05 Cảng vụ Hàng hải quản lý như sau:

                - Khu vực Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quản lý có 12/21 cầu/bến cảng đã và đang thực hiện làm quy trình bảo trì, kế hoạch bảo trì theo quy định;

                - Khu vực Cảng vụ Hàng hải An Giang quản lý có 01/01 cầu/bến cảng đã và đang thực hiện làm quy trình bảo trì, kế hoạch bảo trì theo quy định;

                - Khu vực Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp quản lý có 01/03 cầu/bến cảng đã và đang thực hiện làm quy trình bảo trì, kế hoạch bảo trì theo quy định;

                - Khu vực Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang quản lý có 02/03 cầu/bến cảng đã và đang thực hiện làm quy trình bảo trì, kế hoạch bảo trì theo quy định;

                - Khu vực Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho quản lý có 03/05 cầu/bến cảng đã và đang thực hiện làm quy trình bảo trì, kế hoạch bảo trì theo quy định;

                Kết thúc Hội nghị, ông Dương Tiến Dũng- Trưởng phòng QLKCHT chủ trì Hội nghị đã cảm ơn các cơ quan Cảng vụ Hàng hải, các doanh nghiệp khai thác cảng tham dự đầy đủ, đúng thành phần đã tham gia nhiều ý kiến nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp khai thác cảng đang thực hiện khẩn trương hoàn thành quy trình bảo trì gửi về Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 31/3/2019, các doanh nghiệp khai thác cảng chưa thực hiện phải thực hiện ngay quy trình bảo trì, kế hoạch bảo trì theo quy định và chậm nhất gửi về Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 30/4/2019.

                Các Cảng vụ Hàng hải có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam trước ngày 5/5/2019 để xém xét, xử lý theo quy định những doanh nghiệp khai thác cảng không thực hiện.

                Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày, thành công tốt đẹp./.

 

                                                                                 Một số hình ảnh tại hội nghị

                 Ông Nguyễn Việt Tiến - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ khai mạc hội nghị, giới thiệu đại biểu

                               Ông Dương Tiến Dũng - Trưởng Phòng QLKCHT chủ trì Hội nghị thông qua nội dung

   Ông Trịnh Quốc Dân - Trưởng phòng Pháp chế -Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ báo cáo tình hình thực hiện quy trình bảo trì và kế hoạch bảo trì các cầu/bến cảng thuộc khu vực quản lý

 Ông Nguyễn Thanh Vũ- Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải  Mỹ Tho báo cáo tình hình thực hiện quy trình bảo trì và kế hoạch bảo trì các cầu/bến cảng thuộc khu vực quản lý

 Ông Lê Tiến Công - Phó tổng Giám đốc CTCP Cảng Cần Thơ báo cáo tình hình việc thực hiện chậm trễ quy trình bảo trì và kế hoạch bảo trì cầu/bến cảng

 

                                                                                            Toàn cảnh Hội nghị

Các tin khác