THÔNG BÁO V/V TRIỂN KHAI BỔ SUNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ (30/03/2020)

   Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Để bảo đảm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời bảo đảm hoạt động hàng hải tại khu vực không bị gián đoạn khi có tình huống xấu nhất xảy ra,

   Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động và khách đến liên hệ làm việc với Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, ngoài việc tuân thủ các hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền, còn phải thực hiện các quy định dưới đây: Vui lòng xem file đính kèm