THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (02/10/2017)

tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2017

Chi tiết xem tại đây:

888.TB-CVHHCT.signed.pdf