SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Tên tàuQuốc tịchChiều dàiTrọng tảiĐại LýCầu/Phao/NeoNgày đếnGiờ vào cầu/phao/neo
ĐÔNG BẮC 22-01VIỆT NAM14622162CSCCẦU SỐ 1(CẦU NAM)15/01/201908:00
VNL 05/VNL 02VIỆT NAM927752CSCCẦU SỐ 215/01/201907:00
HẢI NAM 88VIỆT NAM14723786CSCKHU NEO CHỜ QCB09/01/201914:00
QUANG VINH DIAMONDVIỆT NAM16523621CSCKHU NEO CHỜ QCB09/01/201914:00
VIỆT THUẬN 568VIỆT NAM1128918CSCCẦU SỐ 1(CẦU BẮC)16/01/201908:00
HOA YÊN 02VIỆT NAM784085CSCKHU NEO CHỜ QCB09/01/201922:00
VIỆT THUẬN 189VIỆT NAM15422155CSCKHU NEO CHỜ QCB12/01/201901:00
TRƯỜNG NGUYÊN 136VIỆT NAM924552CSCCẦU PHỤ15/01/201920:00
VIET THUAN 198VIỆT NAM13615338CSCKHU NEO CHỜ QCB13/01/201916:00
HẢI NAM 08VIỆT NAM894779CSCKHU NEO CHỜ QCB14/01/201923:00
VTB 16VIỆT NAM925177CSCKHU NEO CHỜ QCB15/01/201908:00
VIỆT THUẬN 18VIỆT NAM1044349CSCCẦU SỐ 215/01/201920:00
KIM NGUYÊN 86/ PETROSETCO POTS 01VIỆT NAM928616CSCKHU NEO CHỜ QCB16/01/201908:00