SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Tên tàuQuốc tịchChiều dàiTrọng tảiĐại LýCầu/Phao/NeoNgày đếnGiờ vào cầu/phao/neo
EPIC 08VIỆT NAM1039850CSCKHU NEO CHỜ QCB18/03/201906:00
TRƯỜNG NGUYÊN 68VIỆT NAM925216CSCKHU NEO CHỜ QCB17/03/201922:00
SAO MAI 68/86VIỆT NAM927800CSCKHU NEO CHỜ QCB20/03/201906:00
VIỆT THUẬN 268VIỆT NAM925961CSCCẦU SỐ 1( CẦU BẮC)19/03/201918:00
HẢI NAM 36VIỆT NAM925289CSCKHU NEO CHỜ QCB18/03/201900:00
WINDY323/HERA 09VIỆT NAM929175CSCKHU NEO CHỜ QCB19/03/201916:00
VIỆT THUẬN 235-01VIỆT NAM15023377CSCCẦU SỐ 222/03/201905:00
THIÊN THUẬN THÀNH 09VIỆT NAM955682CSCCẦU SỐ 1(CẦU BẮC)21/03/201913:00
ĐÔNG BẮC 22-04VIỆT NAM14621678CSCCẦU SỐ 1(CẦU NAM)21/03/201913:00
PHÚ THÀNH VIỆT NAM13618289CSCKHU NEO CHỜ QCB22/03/201906:00
HOA YÊN 02VIỆT NAM844085CSCCẦU PHỤ22/03/201912:00