CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Tên tàuQuốc tịchChiều dàiTrọng tảiĐại LýCầu/Phao/NeoNgày đếnGiờ vào cầu/phao/neo
VIET THUAN 168VIỆT NAM13620531CSCKHU NEO CHỜ QCB03/11/201904:00
TRƯỜNG AN 125VIỆT NAM905204CSCCẦU SỐ 220/11/201905:00
VIỆT THUẬN 568VIỆT NAM1128918CSCKHU NEO CHỜ QCB15/11/201902:00
THẮNG LỢI 6668VIỆT NAM824822CSCCẦU PHỤ20/11/201907:00
CHLOEINDONESIA19058343HÀ TIÊNKHU NEO ITC14/10/201904:00
TRUONG SA 126VIỆT NAM985681CSCCẦU SỐ 218/11/201920:00
HẢI NAM 08VIỆT NAM904779CSCKHU NEO CHỜ QCB03/11/201921:00
THIÊN THUẬN THÀNH 36VIỆT NAM79.95247CSCKHU NEO CHỜ QCB15/11/201910:00
ĐÔNG BẮC 22-02VIỆT NAM14622037CSCKHU NEO CHỜ QCB16/11/201908:00
ĐÔNG BẮC 22-01VIỆT NAM14621678AN BINHKHU NEO CHỜ QCB15/11/201922:00
HOÀNG PHƯƠNG 25VIỆT NAM925409CSCKHU NEO CHỜ QCB17/11/201908:00
VIỆT THUẬN 235-02VIỆT NAM15423961CSCKHU NEO CHỜ QCB19/11/201912:00
HẢI NAM 06VIỆT NAM97.84596CSCKHU NEO CHỜ QCB15/11/201920:00
ĐAI HẢI PHÁT 17VIỆT NAM97.84746CSCKHU NEO CHỜ QCB17/11/201917:00
HẢI THẮNG 18VIỆT NAM925177CSCKHU NEO CHỜ QCB18/11/201906:00
EPIC 08VIỆT NAM1039850CSCKHU NEO CHỜ QCB15/11/201908:00
EPIC 09VIỆT NAM1039850CSCKHU NEO CHỜ QCB07/11/201918:00
VIỆT THUẬN 198VIỆT NAM12915338CSCKHU NEO CHỜ QCB05/11/201910:00
WINDY323/HERA 09VIỆT NAM929175CSCKHU NEO CHỜ QCB03/11/201903:00
TRƯỜNG NGUYÊN 26VIỆT NAM814552VOSAKHU NEO CHỜ QCB12/11/201920:00
VIỆT THUẬN 668VIỆT NAM12215213CSCKHU NEO CHỜ QCB07/11/201900:29
TRƯỜNG THÀNH 88VIỆT NAM895907CSCKHU NEO CHỜ QCB16/11/201908:00
SAO MAI 68/86VIỆT NAM927800VOSAKHU NEO CHỜ QCB14/11/201912:00
HẢI PHÁT 18VIỆT NAM824999TỰ TÚCKHU NEO CHỜ QCB18/11/201907:00
MINH PHÚ 99VIỆT NAM79.85608CSCKHU NEO CHỜ QCB18/11/201907:00
TRƯỜNG NGUYÊN 18VIỆT NAM924552CSCKHU NEO CHỜ QCB15/11/201919:00
TRƯỜNG NGUYÊN 19VIỆT NAM924500CSCKHU NEO CHỜ QCB15/11/201918:00
HẢI NAM 19VIỆT NAM924595CSCKHU NEO CHỜ QCB17/11/201911:00