CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Tên tàuQuốc tịchChiều dàiTrọng tảiĐại LýCầu/Phao/NeoNgày đếnGiờ vào cầu/phao/neo
VICTORIA MEKONGVN70284 CÁI CUI 219/03/202011:00
LONGHUNG 1PANAMA1136586CALM SEATN1525/03/202013:00
LONGHUNG 2VN1127786 KNTN29/03/202019:00
CONG THANH 27 (SB)VN79.54210 P1CS26/05/202017:00
THANH DAT 228 (SB)VN79.23325 HDU121/05/202010:00
DAYANG BAI LICHINA1108463 HD121/05/202010:00
HONG PHU 09 (SB)VN79.63235 HD227/05/202017:00
MINH KHANH 25 (SB)VN783567 VNL27/05/202005:00
NAM KHANH 99VN79.53182.9 VNL29/05/202007:30
CFC 01VN78.63070 KNCC23/05/202015:00
NGOC LAN 17 (SB)VN42104210 N523/05/202015:00
MINH KHANH 28 (SB)VN723352 NEO VNL22/05/202018:00
HA LONG 08 (SB)VN71.53491 NEO VNL24/05/202016:00
SENNATHAILAND1053700 KNTN25/05/202010:00
VIET PHUC 02VN79.83156 N625/05/202016:00
AN THINH 09 BSLVN15993046 SH325/05/202020:00
GIA BAO 268 (SB)VIET NAM762814 N726/05/202015:00
VICTORIA 09VIET NAM925239 CAI CUI25/05/202017:00
HOA PHUONG 01VN79.83897 N927/05/202021:00
HAI DANG 19 (SB)VN79.84227 P2CS27/05/202021:00
HẢI PHƯƠNG 107VN84.53785 N1027/05/202018:00
PHUONG LINH 26 (SB)VN79.93401 NEO VNL27/05/202022:00
HA LONG 08 (SB)VN723491 NEO VNL24/05/202018:00