SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Tên tàuQuốc tịchChiều dàiTrọng tảiĐại LýCầu/Phao/NeoNgày đếnGiờ vào cầu/phao/neo
HOANG THINH 268VIETNAM975403 VINALINES HẬU GIANG14/05/201912:30
THAI ANH 06VIETNAM701965 PHAO 1 CAI SAN17/05/201916:00
HOP PHAT 36VIETNAM69.61967 TRA NOC13/05/201916:00
VIET HAI SUNVIETNAM1077203 KHU NEO TRA NOC11/05/201913:00
HAI HA 268VIETNAM792560 TRA NOC10/05/201919:00
THAI THUY 169VIETNAM78093207 NEO TRA NOC12/05/201914:00
HOANG GIA 56VIETNAM79.83090 VINALINES HẬU GIANG17/05/201916:00
OPEC GASVIETNAM60696 TOTAL GAS13/05/201917:30
HOANG THIEN PHUVIETNAM74.33090 HOANG DIEU13/05/201917:30
MINH KHANH 28VIETNAM71.493352 NEO HOANG DIEU16/05/201909:30
THANH CONG 168VIETNAM79.233270 HOANG DIEU15/05/201917:00
NGOC LINH 89VIETNAM75.142558 TRA NOC08/05/201908:00
MINH TIEN 17VIETNAM70.151958 HOANG DIEU07/05/201907:00
NGOC LAN 17VIETNAM79.84210 HOANG DIEU30/04/201917:00
OCEAN BRIGHTVIETNAM105.67127 VINALINE HAU GIANG20/05/201912:15
PHU LOCVIETNAM79.63190 TN 1020/05/201912:30
VISPRING 3668VIETNAM60696 CA MAU18/05/201916:00
PACIFIC 01VIETNAM60.5814 NHIỆT ĐIỆN Ô MÔN20/05/201918:30
NAM KHANH 99VIETNAM79.83182 CAI CUI20/05/201907:00