Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật - Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 10/04/2021

STTGiờ đến
Time
Tên Tàu
Name of Ship
Quốc tịchMớn nước
Draft
Chiều dài
LOA
Trọng tải
DWT
Tàu lai
Tug boat
Tuyến luồng
Chanel
Từ
Form
Đến
To
Hoa tiêu
Pilot
Đại lý
Agent
110:30PHU DAT 15VN579.93179BD2LSHP0 DHPTMKP27 
215:30TRUONG NGUYEN 136VN2.51274552 DA SHVCSKNCC1P26 
311:30HOANG THINH 268VN6.4975044BD4LSHP0 DHVNLP23 
411:15MARITIME 19VN6.3925198CT03LSHP0 DHCCIP18 
511:0MINH QUANG 01VN6.312710942 LSHP0 DHKNCC2P11+DAT 
610:15HAI HA 268VN4.879.83200 LSHP0 DHKNCSHP22+QUOC 
STTGiờ đi
Time
Tên Tàu
Name of Ship
Quốc tịchMớn nước
Draft
Chiều dài
LOA
Trọng tải
DWT
Tàu lai
Tug boat
Tuyến luồng
Chanel
Từ
Form
Đến
To
Hoa tiêu
Pilot
Đại lý
Agent
16:0HAI THANG 18VN6.3925242 LSHKNTNP0 DHP29 
211:0SHT 59VN6924880CT03LSHCCIP0 DHP30 
36:0SINAR MULYAINDONESIA330400 LSHTCCCP0 DHP24 
411:0LONG PHU 18VN6.1102.24999BD2LSHSGPTP0 DHP32 
STTGiờ dời
Time
Tên Tàu
Name of Ship
Quốc tịchMớn nước
Draft
Chiều dài
LOA
Trọng tải
DWT
Tàu lai
Tug boat
Tuyến luồng
Chanel
Từ
Form
Đến
To
Hoa tiêu
Pilot
Đại lý
Agent
115:0VIET THUAN 268 (SB)VN5.3945961 LSHKNCC2NĐSH1P5 
26:0VAST OCEAN 15PANAMA6.1117.812205BD4+BD6LSHKNCC2VNLP19 
39:0TRAN MINH 36VN6.2925355 LSHKNCC1CCIP25+KHOA 
415:30TRUONG SA 126 (SB)VN5.2945496 LSHKNCC2NDSHP12