CHÀO MỪNG 78 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG 8 (19/8) VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2023)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
Phương án điều phối tàu thuyền, hàng hóa tại vùng nước cảng biển thuộc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quản lý trong trường hợp có Bến cảng bị ngưng hoạt động toàn bộ hoặc một phần do phong tỏa, cách ly
(06/08/2021) Cỡ chữ: A- A+

Thực hiện Văn bản số 2903/CHHVN-PC ngày 21/7/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với thuyền viên, người lao động tại cảng biển; Văn bản số 3125/CHHVN-VTDVHH ngày 02/8/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc xây dựng Phương án điều phối tàu thuyền khi cảng áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg đối với tàu than.

Vui lòng xem file đính kèm.

Các tin khác