Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật - Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
Thông báo về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021
(23/03/2021) Cỡ chữ: A- A+

     Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-CVHHCT ngày 18/3/2021 của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu năm 2021 theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ,

     Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thông báo việc công khai Bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu năm 2021 của công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thuộc thẩm quyền quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ như sau:

     1. Thời gian công khai: Từ 07 giờ 00 phút ngày 26/3/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/4/2021.

     2. Địa điểm công khai: Bản công khai Thủ tục hành chính và chế độ chính sách, tại Trụ sở Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, số 14/11 đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

     3. Nội dung công khai:

- Quyết định số 84/QĐ-CVHHCT ngày 17/3/2021 của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc phê duyệt Danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thuộc thẩm quyền quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, (đính kèm danh sách);

- Bản kê khai tài sản thu nhập của công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021 thuộc thẩm quyền quản lý của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ (06 người).

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thông báo để các cá nhân biết./.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Việt Tiến

Các tin khác