Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật - Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân - Đẩy mạnh cải cách hành chính bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2020
(26/10/2020) Cỡ chữ: A- A+

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại
Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1588/QĐ-CHHVN ngày 15/10/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại một số vị trí tuyển dụng của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ năm 2020 theo những nội dung sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 08 người

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 07 viên chức hạng III và 01 viên chức Thủy thủ.

2. Số lượng vị trí việc làm cần xét tuyển như sau: 06 vị trí việc làm

- Vị trí Thủ tục tàu thuyền: 02 người.

- Vị trí Theo dõi thi hành pháp luật: 01 người.

- Vị trí An toàn - An ninh hàng hải: 02 người.

- Vị trí Tổ chức nhân sự: 01 người.

- Vị trí Tài chính - Kế toán: 01 người.

- Vị trí Thủy thủ: 01 người.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển.

Tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển đối với từng vị trí việc làm theo quy định tại:

- Luật Viên chức;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

3.1. Tiêu chuẩn:

Người đăng ký dự tuyển viên chức vào Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển; đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể như sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng tốt nghiệp phù hợp với ngạch, chức danh nghề nghiệp và chuyên ngành đăng ký dự tuyển;

- Có các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển;

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

- Không thuộc những đối tượng sau:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;

+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Điều kiện:

3.2.1. Vị trí việc làm Thủ tục tàu thuyền:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Bảo đảm an toàn hàng hải; Các ngành học khác: Luật và các ngành khác có liên quan đến vị trí việc làm.

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục đào tạo.

c) Có chứng chỉ tin học theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông.

3.2.2. Vị trí việc làm Theo dõi thi hành pháp luật:

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Giao thông vận tải, Công nghệ thông tin, Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Kinh tế vận tải biển, Bảo đảm An toàn hàng hải, Luật và các ngành khác có liên quan đến vị trí việc làm.

- Riêng chứng chỉ ngoại ngữ và tin học như điểm b và c tại vị trí việc làm 3.2.1.

3.2.3. Vị trí việc làm An toàn - An ninh hàng hải:

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển; Công trình giao thông phù hợp; Kỹ thuật Công trình biển; Chuyên ngành: Bảo đảm an toàn hàng hải, Kỹ thuật môi trường, Luật hàng hải và các ngành khác có liên quan đến vị trí việc làm.

- Riêng chứng chỉ ngoại ngữ và tin học như điểm b và c tại vị trí việc làm 3.2.1.

3.2.4. Vị trí việc làm Tổ chức nhân sự:

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về hàng hải, luật, hành chính, quản trị nhân lực, luật, tài chính, điều khiển tàu biển, khai thác máy tàu biển, ngoại ngữ và các ngành khác có liên quan.

- Riêng chứng chỉ ngoại ngữ và tin học như điểm b và c tại vị trí việc làm 3.2.1.

3.2.5. Vị trí việc làm Tài chính – Kế toán:

- Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Tín dụng, Quản lý kinh tế.

- Riêng chứng chỉ ngoại ngữ và tin học như điểm b và c tại vị trí việc làm 3.2.1.

3.2.6. Vị trí việc làm Thủy thủ:

Yêu cầu có trình độ sơ, trung cấp hàng hải, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực phù hợp với vị trí việc làm thủy thủ.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển, số điện thoại liên hệ.

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

4.2. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

a) Thời hạn nộp hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: 30 ngày, từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 24/11/2020.

Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất ngày 24/11/2020 (Hồ sơ không hoàn lại nếu không trúng tuyển).

b) Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển và số điện thoại liên hệ:

- Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức Hành chính - Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, số 14/11 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292 6251219.

5. Hình thức và nội dung tuyển dụng; thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng và lệ phí dự tuyển.

5.1. Hình thức tuyển dụng:

Hình thức xét tuyển theo quy định tại:

- Luật Viên chức;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Các văn bản hướng dẫn khác.

5.2. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Hội đồng tuyển dụng Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2.

Vòng 2:

- Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

- Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian xét tuyển: Thời gian phỏng vấn 30 phút (Trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Thời gian thực hành do Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quyết định.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn hoặc thực hành.

5.3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển: Sẽ thông báo cho thí sinh dự tuyển biết trước tối thiểu 15 ngày, trước ngày Hội đồng tổ chức xét tuyển.

- Địa điểm xét tuyển: Hội trường Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, số 14/11 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

5.4. Lệ phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức./.

 

Nơi nhận:
- Cục Hàng hải Việt Nam (b/c);
- Trang thông tin “http://cangvuhanghaicantho.gov.vn”;
- Đăng báo;
- Lưu: VT, TCHC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Việt Tiến


Các tin khác