Chung tay góp sức vì biển đảo quê hương - Hoàng Sa, Trường Sa luôn trong tim chúng ta - Đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường - Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế - Hành động vì thiên nhiên là trách nhiệm của chúng ta.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
THÔNG BÁO V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG BÁO SỐ 68/TB-CVHHCT NGÀY 31/3/2020 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, BỔ SUNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
(10/04/2020) Cỡ chữ: A- A+

   Căn cứ Công văn số 1123/CHHVN-VTDVHH ngày 31/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt cao điểm;

   Căn cứ Công văn số 1142/CHHVN-PC ngày 31/3/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19,

   Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thông báo danh sách làm việc trực tiếp tại trụ sở và trực tuyến tại nhà như sau: Vui lòng xem file đính kèm

Các tin khác