CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì cuộc họp tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ
(20/09/2019) Cỡ chữ: A- A+

Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang chủ trì cuộc họp tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

                Sáng 19/9/2019, tại Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đã chủ trì cuộc họp thành phần: Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và đầu cầu trực tuyến của Cục Hàng hàng hải Việt Nam có các Phòng: TCCB, KHĐT, KHCNMT, CTHH, PC, ATANHH, VTDVHH, VP, TTHH, TTPHTKCNHHVN về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ cả năm 2019 đối với Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

                Tại cuộc họp, ông Võ Minh Tiến, Bí thư, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thay mặt lãnh đạo đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ cả năm 2019.

                Sau khi nghe báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ cả năm 2019,  ý kiến của các thành viên tham dự và đầu cầu trực tuyến, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang kết luận như sau:

                 Thay mặt lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam biểu dương tập thể công chức, viên chức và người lao động Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, trong những năm qua với khu vực quản lý rộng, bến cảng, hàng hóa trong khu vực ngày càng tăng, khối lượng công việc ngày càng nhiều nhưng sự nổ lực điều hành năng động của tập thể lãnh đạo cơ quan và sự đoàn kết nội bộ đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Cục Hàng hải Việt Nam giao. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2019, đơn vị cần cố gắng hơn nữa, hoàn thành một số nhiệm vụ chú yếu sau:

                - Kế hoạch duy tu nạo vét Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu đạt độ sâu thiết kế -6,5 mét: Đã có kế hoạch bảo trì của năm 2020; Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ chủ động đăng báo tìm những khu vực đổ thải trên bờ để công tác duy tu nạo vét Luồng có thể thực hiện ngay sau khi phê duyệt. Theo báo cáo của đơn vị hiện nay xuất hiện đoạn cạn gần khu vực trạm Hoa tiêu Định An đến phao số 46, giao phòng Kế hoạch - Đầu tư xem xét có thể lấy nguồn đột xuất để nạo vét ngay trong năm; Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ phối hợp với Hoa tiêu khu vực V  tận dụng tối đa độ sâu luồng, đưa tàu qua lúc đỉnh nước lớn nhất .

                - Về trang bị hệ thống VTS cho toàn bộ tuyến luồng hàng hải: Đã phê duyệt dự án đầu tư; đơn vị tiếp tục trình hồ sơ tư vấn trong năm 2019.

                - Khảo sát, công bố đoạn còn lại của Luồng Trần Đề: Giao phòng KHĐT rà soát lại công tác khảo sát và bố trí hệ thống báo hiệu hàng hải.

                - Về trang bị Hệ thống VHF phủ sóng toàn tuyến luồng: Giao Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ làm văn bản gửi Cục Hàng hải xem xét, phê duyệt kế hoạch để thực hiện ngay; giao Phòng An toàn An ninh Hàng hải rà soát lại toàn bộ hệ thống VHF trên các tuyến luồng của 25 cảng vụ, có báo cáo, đề xuất.

                - Nguồn xây dựng trụ sở mới: Theo dõi vốn trung hạn, giao phòng KHĐT hướng dẫn Cảng vụ thực hiện. Việc sửa chữa trụ sở hiện tại và công bố 13 khu neo đậu trên sông Hậu khẩn trương thực hiện hoàn thành ngiệm thu, công bố và quyết toán trong năm 2019.

                - Về chủ trương xin bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc: Đồng ý chủ trương, nguồn tại chỗ.

                - Về công tác thủ tục tàu thuyền: Giao GĐ CVHH Cần Thơ trực tiếp giám sát thực hiện, tạo điều kiện thông thoáng, thuận tiện cho người dân, phương tiện, tuyệt đối tránh sách nhiễu, gây khó khăn; chú ý việc bố trí vị trí neo đậu ở khu vực Duyên Hải.

                - Về công tác an toàn, kiểm tra, giám sát hành trình của phương tiện mang cấp VR-SB: Giao Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ chỉ đạo phòng TT-ATANHH rà soát, kiểm tra tuyến hành trình các tàu VR-SB; thực hiện nghiêm túc theo thời gian kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt.

                -  Về tuyến vận tải hành khách Trần Đề - Côn Đảo: Điều kiện thời tiết để cấp phép cho tàu hoạt động trên tuyến: Giao phòng AT-ANHH hướng dẫn các Cảng vụ hàng hải có tuyến bờ đảo thực hiện đúng quy định;

                - Số lượng nhân viên phục vụ trên tàu khách: Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ có văn bản đề xuất bổ sung nhân viên phục vụ đối với tàu biển Việt Nam vận tải hành khách vào khung định biên, gửi Cục để đưa vào nội dung sửa đổi Thông tư số 37/2016/TT-BGTVT ngày 25/11/2016 quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam.      

                - Công tác bồi dưỡng, chăm lo đời sống cho CCVC, lao động: Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ rà soát các chế độ, chính sách và có giải pháp nâng cao thu nhập nhằm cải thiện đời sống cho công chức, viên chức an tâm công tác.

                - Giao Văn phòng Cục tổng hợp nội dung và ban hành Kết luận, kiểm tra việc thực hiện nhiệm của các Phòng và Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

                                                     Một số hình ảnh tại cuộc họp

                                                                                                    Toàn cảnh cuộc họp

           Ông Võ Minh Tiến - Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ cả năm 2019

                                   Ông Huỳnh Hồng Lực -Trưởng Phòng TT- ATANHH báo cáo thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019

                                          Ông Võ Minh Tiến - Giám đốc báo cáo  thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên năm 2019

 

 

 

Các tin khác