CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
Công bố Quyết định của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ
(09/04/2019) Cỡ chữ: A- A+

Công bố

Quyết định của Giám đốc Cảng vụ Hàng Hải Cần Thơ

về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Pháp chế Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

 

                Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam về việc kiện toàn tổ chức của cac đơn vị trực thuộc theo quy định tại Thông tư số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải.

                Ngày 08/4/2019, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tổ chức công bố quyết định số 119/QĐ-CVHHCT ngày 01/4/2019 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hậu - Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Chuyên viên phòng Pháp chế Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, giữ chức Phó trưởng Phòng Pháp chế Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, kể từ ngày 01/4/2019.

                Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Minh Tiến, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ chúc mừng ông Nguyễn Thế Hậu được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Phòng Pháp chế Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Hậu tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình trong cương vị mới, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các công việc cho Trưởng phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

            Ông Võ Minh Tiến- Giám đốc trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Hậu giữ chức Phó trưởng phòng Pháp chế Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

                Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Hậu cảm ơn sự quan tâm của Cấp ủy, Ban Giám đốc và tập thể công chức, viên chức phòng Pháp chế đã tin tưởng giới thiệu tôi để thực hiện quy trình đề nghị Giám đốc bổ nhiệm, đồng thời hứa sẽ quyết tâm phần đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phòng nói riêng và của đơn vị nói chung.                                    

 

 

Các tin khác