CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
Hội nghị Sơ kết hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý năm 2018 Đối thoại doanh nghiệp, phổ biến văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hàng hải
(22/02/2019) Cỡ chữ: A- A+

                Chiều ngày 19/02/2019, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động hàng hải trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý năm 2018; Đối thoại doanh nghiệp và phổ biến văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hàng hải; thông báo tình hình khai thác Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

                Chủ trì Hội nghị ông Võ Minh Tiến - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

                Tham dự hội nghị gồm có: Ban lãnh đạo, trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ Cảng vụ hàng hải Cần Thơ; Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công ty TNHHMTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V; Công ty Bảo đảm ATHH Tây Nam Bộ; Công an xuất nhập cảnh Cần Thơ; Công an cửa khẩu cảng Hậu Giang; Chi cục Hải quan cảng; Trung Tâm kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ; 22 bến cảng; 05 Đại lý hàng hải và 02 Công ty lai dắt...

                                                                                      Một số hình ảnh tại Hội nghị

                                                                 Ông Nguyễn Việt Tiến- Phó Giám đốc khai mạc Hội nghị

            Ông Trịnh Quốc Dân – Trưởng phòng Pháp chế Báo cáo hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý năm 2018.

                Hiên nay khu vực quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ bao gồm các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.

                Kết cấu hạ tầng hàng hải có  4 luồng hàng hải gồm:

            - Luồng hàng hải tải lớn vào Sông Hậu, chiều dài 28,4 hải lý, đã lắp đặt 36 báo hiệu hàng hải và 33 tiêu báo hiệu dẫn luồng; - Luồng hàng hải Định An - Sông Hậu, chiều dài 100,6 hải lý, đã lắp đặt 149 báo hiệu;  - Luồng hàng hải Trần Đề, chiều dài 16,7 hải lý, đã lắp đặt 19 báo hiệu hàng hải và Luồng hàng hải chuyên dùng vào bến cảng Trung t6am Điện lực Duyên Hải, chiều dài 3,9  hải lý.

                - Khu neo đậu chuyển tải gồm:

                + Khu ITC, Khu Trà Nóc- Ô Môn; Khu Cái Sắn, khoảng 820 ha;

                + Khu neo chờ kết hợp tránh trú bão, khoảng 749 ha

                + 22 bến cảng: Trong đó có 05 bến cảng tổng hợp cho phép tàu Việt Nam và nước ngoài có trọng tải đến 20.000.000 DWT giảm tải ra vào làm hàng và 17 bến cảng chuyên dùng cho phép tàu Việt Nam và nước ngoài có trọng tải đến 15.000.000 DWT ra vào làm hàng.

                + 18 bến phao buộc tàu cho phép tàu Việt Nam và nước ngoài có trọng tải đến 25.000.000 DWT ra vào làm hàng.

                Năm 2018, số lượt tàu thuyền ra vào cảng biên và khu vực quản lý : 21.886 lượt (tăng 31% so với năm 2017); hàng hoá: 6.595 triệu tấn (tăng 12% so vói năm 2017); hành khách thông qua cảng: 169.468 lượt người.

                                                                    Đại diện Bến cảng Tân cảng Cái Cui tham gia ý kiến

                                                                        Đại diện Bến cảng Nhà máy giấy Lee & Man tham gia ý kiến

                                                                Đại diện Bến cảng Superdong Trần Đề - Sóc Trăng tham gia ý kiến

                                                             Đại diện CTTNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực V tham gia ý kiến

    Ông Võ Minh Tiến - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ chủ trì HN tiếp thu ý kiến và giải đáp một số kiến nghị của doanh nghiệp