CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ QUYẾT TÂM THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈ THỊ SỐ 04/CT-BGTVT: ''KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRƯỚC, TRONG GIỜ LÀM VIỆC, KỂ CẢ VÀO BỮA ĂN GIỮA CA TRONG NGÀY LÀM VIỆC VÀ NGÀY TRỰC”; “ĐÃ UỐNG RƯỢU, BIA - KHÔNG LÁI XE"- ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tổ chức thành công Hội nghị CCVC năm 2019
(06/12/2018) Cỡ chữ: A- A+

 

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ tổ chức thành công Hội nghị CCVC năm 2019

 

                Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 4357/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 05/11/2018 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ban thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, được sự chấp thuận của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ Cục Hàng hải Việt Nam, chiều ngày 03 /12 / 2018, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị CCVC năm 2019.

                 Về dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Đình Việt - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Trưởng Ban xây dựng và thực hiện QCDC Cục Hàng hải Việt Nam.

                Về phía Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ có ông Võ Minh Tiến - Bí thư Chi bộ, Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC cơ quan; ông Đoàn Minh Dũng - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính; các đồng chí trong cấp ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Ban Thanh tra nhân dân; lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đại diện, Trạm và toàn thể công chức, viên chức lao động cơ quan Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

                Hội nghị đã được nghe “Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019” do ông Nguyễn Việt Tiến - Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo trình bày; “Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019” do ông Đoàn Minh Dũng - Chủ tịch Công đoàn - Trưởng phòng Tổ chức - Hànnh chính trình bày; “Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019” do ông Nguyễn Hoàng Em - Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân trình bày. “Báo cáo công khai tài chính năm 2018” do ông Quách Hạp - Phụ trách Kế toán trình bày và “Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của công chức, viên chức về các báo cáo, sửa đổi các Quy chế” tại hHi nghị trù bị do ông Nguyễn Thế Hậu - Thư ký Tổ rà soát các quy chế nội bộ trình bày và nhiều ý kiến tham gia tại hội nghị.

               Tại hội nghị, để kịp thời động viên công chức, viên chức có thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền khen thưởng, bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Phòng Tổ chức - Hành chính công bố các Quyết định khen thưởng của Bộ Giao thông vận tải, Công đoàn Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam cho tập thể và cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong năm 2017 và năm 2018.

                Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt - Phó Cục trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Đình Việt - Thay mặt lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả, những thành tích nổi bật của tập thể công chức, viên chức trong công tác quản lý nhà nước về hàng hải cũng như tham mưu cho lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải trong công tác quản lý tuyến luồng cho tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu. Đồng thời, Phó Cục trưởng cũng đưa ra một số định hướng trong thời gian tới như công tác sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ kế cận... để bảo đảm duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ, ổn định có tính kế thừa đáp ứng với điều kiện đối mới. Đặc biệt, Phó Cục trưởng còn nhấn mạnh đến các nhiệm vụ liên quan đến việc triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ VIII BCHTW Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

               Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Cục trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo XD&THCQDC Cục Hàng hải Viêt Nam, ông Võ Minh Tiến - Bí thư, Giám đốc cơ quan đã cam kết triển khai, thực hiện các ý kiến chỉ đạo và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đồng thời cũng khẳng định tập thể CCVC Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ sẽ đoàn kết, phát huy tính dân chủ, thực hiện đổi mới căn bản trong công tác quản lý Nhà nước về hàng hải tại khu vực quản lý một cách thực chất và hiệu quả. 

              Cũng tại Hội nghị ông Võ Minh Tiến - Bí thư, Giám đốc và ông Đoàn Minh Dũng - Chủ tịch Công đoàn đã ký Bản Giao ước thi đua năm 2019 trước chứng kiến của CCVC với mục tiêu toàn thể CCVC phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, chủ động khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Bản Giao ước thi đua và Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2019. Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp.

                                                             Một số hình ảnh tại Hội nghị

 Ông Võ Minh Tiến - Bí thư, Giám đốc, Trưởng Ban Chỉ đạo và thực hiện QCDC cơ quan khai mạc Hội nghị

  Ông Nguyễn Đình Việt - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam trao tặng Bằng khen của BGTVTcho tập thể CCVC Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ năm 2017

Ông Nguyễn Đình Việt - Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và ông Võ Minh Tiến trao tặng Bằng khen,Giấy khen của Bộ GTVT,Công đoàn Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam cho CCVC có thành tích xuất sắc năm 2017 và khen thưởng đột xuất trong năm 2018

Ông Nguyễn Đình Việt  - Phó Cục trưởng, Trưởng Ban Chi đạo XD&THCQDC Cục Hàng hải Viêt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Ông Võ Minh Tiến - Bí thư, Giám đốc và ông Đoàn Minh Dũng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở ký Bản giao ước thi đua năm 2019

 Tập thể công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

Các tin khác