SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BẢO ĐẢM QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP - ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẢM BẢO CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CHỐNG NHŨNG NHIỄU, TIÊU CỰC.
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
DANH SÁCH ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ
(28/05/2018) Cỡ chữ: A- A+

 

DANH SÁCH ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ

(Kèm theo Thông báo số 03/TB-HĐXT ngày  28   tháng  5   năm 2018 của Hội đồng Xét tuyển viên chức)

 

TT

Mã số vị trí việc làm

Họ và tên

Năm sinh

Số báo danh

Điểm học tập

Điểm tốt nghiệp (Thang điểm 100, hệ số 1)

Điểm phỏng vấn kiến thức chung và chuyên môn (Thang điểm 100, hệ số 2)

Điểm phỏng vấn anh văn (Thang điểm 100, hệ số 1)

Điểm trắc nghiệm tin học (Thang điểm 100, hệ số 1)

Tổng điểm xét tuyển

Ghi chú

1

 

CV1

Nguyễn Anh Dũng

1993

01

77

 

62

31

(Điểm liệt dưới 50)

95

278

Không đạt

2

 

CV2

Nguyễn Khánh An

1991

02

59,5

 

38

(Điểm liệt dưới 50)

33

(Điểm liệt dưới 50)

70

195

Không đạt

3

 

CV2

Thái Trường Sơn

1991

03

62,2

 

57

53

85

238,4

Đạt

 

Các tin khác