Nhiệt liệt chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
  • Điện thoại: (84-024) 37683065
  • Fax: (84-024) 37683058
  • Email: cuchhvn@vinamarine.gov.vn
CẢNG VỤ HÀNG HẢI
CẦN THƠ
- Lĩnh vực chuyên môn:
  • Điện thoại: (84-0292) 3841696
  • Di động: (84) 0918351985
  • Fax: (84-0292) 3841049
  • Email: cangvu.cto@vinamarine.gov.vn
- Lĩnh vực đạo đức công vụ:
  • Điện thoại: (84) 0916891696
CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÊN CHỨC NĂM 2023
(26/12/2022) Cỡ chữ: A- A+

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÊN CHỨC NĂM 2023

     Thực hiện Công văn số 4115/BCĐ ngày 01/12/2022 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục HHVN. Ngày 26/12/2022, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2023.

Thực hiện nghi thức chào cờ trước khi Hội nghị.

     Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Võ Minh Tiến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Cục HHVN, Bí thư Chi bộ, Giám đốc CVHHCT, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC cơ quan; Ông Đoàn Minh Dũng - Chủ tịch Công đoàn; cùng các đồng chí trong cấp ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra nhân dân; lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Đại diện và toàn thể viên chức lao động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.

Ông Trần Hoàng Vũ - Thay mặt BTC tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và thông qua Chương trình Hội nghị

     Năm 2022, mặc dù tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát nhưng trước tình hình chung của cả nước bị ảnh hưởng rất nặng nề do đại dịch Covid - 19 mang lại, đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn được giao. Tuy nhiên, nhờ được sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy Cục HHVN, Công đoàn Cục HHVN, Lãnh đạo Cục HHVN, cùng với sự phấn đấu, nổ lực và phát huy truyền thống cách mạng của toàn thể viên chức, người lao động CVHHCT đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết “Hội nghị CCVC năm 2022” của đơn vị đề ra.

     Tại Hội nghị này, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã thông qua Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công khai tài chính; Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2022 và chương trình công tác năm 2023; Báo cáo đánh giá việc thực hiện các Quy chế của đơn vị năm 2022, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các Quy chế năm 2023.

Ông Huỳnh Hồng Lực – Thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ
năm 2023 tại đơn vị.

Ông Nguyễn Việt Tiến, Phó Giám đôc - Phó Chủ tịch công đoàn cơ quan trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Bà Phạm Thị Mai Hương, viên chức phòng Tài chính – Kế toán trình bày báo cáo công khai tài chính năm 2022 trước hội nghị.

Ông Thái Trường Sơn – Đại diện Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023
của Ban TTND.

Ông Đỗ Vĩnh Hưng – Viên chức phòng Pháp chế hàng hải, báo cáo đánh giá việc thực hiện các Quy chế của đơn vị năm 2022, đề xuất ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các quy chế năm 2023.

     Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2022, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã xây dựng phương hướng, chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực quản lý. Một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đổi mới và nâng cao chất lượng các mặt công tác, vươn lên hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao đời sống cho viên chức; Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm quản lý chuyên ngành hàng hải để thực hiện tốt cho công tác quản lý nhà nước về hàng hải của đơn vị trong thời gian tới.

     Tổng kết tại Hội nghị, đồng chí Võ Minh Tiến – Bí thư Chi bộ, Giám đốc đơn vị kết luận: Hội nghị đã diễn ra theo đúng yêu cầu kế hoạch và thực hiện cơ bản mục tiêu của Hội nghị. Các báo cáo và các ý kiến đưa ra đã được Hội nghị đồng tình và nhất trí cao. Trong năm năm 2023, đề nghị tất cả VCLĐ cần chú trọng tới một số vấn đề trọng tâm nêu trong Hội nghị, tích cực đổi mới phương pháp làm việc hiệu quả hơn trong công tác nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân theo văn hóa ứng xử “4 xin và 4 luôn”, tích cực thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng tình đoàn kết thống nhất trong nội bộ, luôn quan tâm hổ trợ giúp đỡ lẫn nhau và cùng tiến bộ.

     Hội nghị cũng thống nhất phát động phong trào thi đua năm 2023 trong toàn đơn vị với mục tiêu toàn thể viên chức, người lao động phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2022, chủ động khắc phục mọi khó khăn, ra sức thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Bản Giao ước thi đua.

Ông Phan Hữu Nhựt Khoa – Công đoàn viên phát động phong trào thi đua năm 2023.

Ông Võ Minh Tiến – Giám đốc đơn vị và Ông Đoàn Minh Dũng – Chủ tịch Công đoàn ký kết giao ước thi đua năm 2023.

     Qua một buổi làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ toàn thể viên chức và người lao động tham dự Hội nghị đã nhiệt tình, nghiêm túc tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào các Báo cáo, Quy chế. Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã tiếp thu và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức và người lao động qua đó góp phần làm tăng thêm lòng tin của viên chức và người lao động đối với sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo đơn vị. Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Ông Huỳnh Hoàng Danh – Thay mặt đoàn thư ký  thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2023.

Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị CCVC năm 2023.

Tập thể viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm.

Các tin khác